نمونه سوالات استخدامی بانکدار امور کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات بانک ملی

نمونه سوالات آزمون بانک ملی استخدامی بانکدار (امور کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات)

تمامی نمونه سوالات همراه با جواب می باشد

دیگر نگران آزمون خود نباشید چون به سوالات گذشته دسترسی دارید

یکی از دغدغه های متقاضیان استخدامی بانک ملی دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد ولی شما با خیال راحت می توانید از همینجا دانلود کنید.

نمونه سوالات حیطه تخصصی:

نمونه سوالات پایگاه دادهها همراه پاسخنامه
نمونه سوالات سیستمهای عامل
همراه پاسخنامه
نمونه سوالات طراحی الگوریتم
همراه پاسخنامه
نمونه سوالات ساختمان دادهها
همراه پاسخنامه
نمونه سوالات معماری کامپیوتر همراه پاسخنامه

آزمون حیطه اختصاصی:

نمونه سوالات آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی(مشترک در کلیه عناوین شغلی) همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی بانکدار امور کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات :

۱ـ۱ـنمونه سوالات  معارف اسلامی*ـ ویژه اهل تشیع همراه با پاسخنامه
۱
ـ۲ـنمونه سوالات معارف اسلامی ـویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی(حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی) همراه با پاسخنامه
۲
ـ نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
۳
ـنمونه سوالات  زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
۴
ـنمونه سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهI.C.D.L) همراه با پاسخنامه
۵
ـ نمونه سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی همراه با پاسخنامه
۶
ـنمونه سوالات  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
۷
ـنمونه سوالات  هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

 

۱۹۵۰۰ تومان

مناسب برای متقاضیان آزمون استخدامی بانک ملی شغل بانکدار امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات که می خواهند با نحوه سوالات آشنایی پیدا کنند و نسبت به دیگر شرکت کنندگان یک گام جلو باشند زیرا شما با سوالات گذشته و تالیفی آشنایی پیدا می کنید و چه بسا مشابه این سوالات در این آزمون خواهد آمد.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش:

۳۱۱۳۵: معماری سیستم های کامپیوتری (فوق لیسانس)۳۱۲۸۰: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس)۳۱۲۹۵: مهندسی مدیریت پروژه (لیسانس)۳۱۳۵۱: مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش  (لیسانس، فوق لیسانس)۳۱۶۰۱: مهندسی کامپیوتر (لیسانس)۳۱۷۶۶: مهندسیفناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)۳۱۸۴۴: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات (لیسانس)۳۱۹۱۷: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی (لیسانس)۳۲۱۷۳: علوم کامپیوتر (لیسانس)۳۲۴۸۰: مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی (لیسانس)۳۲۸۱۹: فناوری اطلاعات و مدیریت (فوق لیسانس)۳۲۹۳۹: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (لیسانس)۳۳۵۱۱: مهندسی مدیریت اجرایی (لیسانس)۳۳۵۸۰: معماری کامپیوتر (فوق لیسانس)۳۳۵۸۳: کامپیوترسخت افزار (لیسانس)۳۳۷۲۷: مهندسی نرم افزارکامپیوتر (لیسانس)۳۳۷۴۳: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب (لیسانس)۳۴۰۳۴: مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری (لیسانس)۳۴۰۳۷: علوم کامپیوتر کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)۳۴۰۳۸: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات (لیسانس)۳۴۳۶۳: علوم و فناوری شبکه(فوق لیسانس)۳۴۳۹۴: مهندسی امنیت فضای سایبری (همه گرایش ها) (فوق لیسانس)۳۴۴۸۳: مهندسی فناوری اطلاعات طراحی صفحات وب (لیسانس)۳۴۴۸۴: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب (لیسانس)۳۴۴۸۵: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه سازی تحت وب (لیسانس)۳۴۵۵۶: مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه (لیسانس)۳۴۶۰۰: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعاتامنیت اطلاعات (لیسانس)۳۴۶۳۸: مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ictگرایش دیتا (لیسانس)۳۴۹۰۴: مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT(کلیه گرایشها) (لیسانس)۳۵۱۰۴: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی (لیسانس)۳۵۱۰۵: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (لیسانس)۳۵۱۱۱: مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICTگرایش بهره برداری از سیستم های مخابراتی (لیسانس)۳۵۱۵۷: مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی (لیسانس)۳۵۱۵۸: مهندسی سیستم ها (لیسانس)۳۵۱۵۹: مهندسی تکنولوژیICT(لیسانس)۳۵۱۶۰: مهندسی تکنولوژیICTگرایش بهره برداری از سیستمهای مخابراتی (لیسانس)۳۵۱۶۱: مهندسی تکنولوژیICTگرایش دیتا (لیسانس)۳۵۱۶۲: مهندسی تکنولوژیICTگرایش مخابرات سیار (لیسانس)۳۵۱۶۳: مهندسی تکنولوژیICTگرایش مخابرات نوری (لیسانس)۳۵۱۶۵: مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICTگرایش مخابرات نوری (لیسانس)۳۵۱۶۶: مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICTگرایش مخابرات سیار (لیسانس)۳۵۳۰۴: مدیریتICT(لیسانس)

1238 بازدید