تجارب برتر دبیران | حل مشکل اختلالات رفتاری دانش آموز

تجربیات برتر دبیران با موضوع :

حل مشکل اختلالات رفتاری دانش آموز

تجربیات برتر تهیه شده توسط معلم های نمونه در پایه های دوره ابتدایی و راهنمایی که این ارزشیابی در ۱۰ صفحه word تهیه شده و مناسب برای تمامی دبیرانی که می خواهند تجارب خود را ارائه دهند که این فایل کامل آماده شده و فقط کافیست نام خود را دار آن قید بفرمائید.

این تجارب برتر چه ویژگی هایی دارد؟

– تایپ شده فونت کتابی

-حاشیه گذاری و صفحه بندی شده

-دارای صفحه جلد

 

عنوان های تجربیات برتر

پیشگفتار

چشم انداز

چکیده

مقدمه

پیشنهاد و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

قیمت:۹۰۰۰ تومان

همچنین ببینید:  تجربیات برتر معلمان تربیتی | نحوه جذب دانش آموزان به اقامه نماز

721 بازدید