نمونه سوالات آزمون استخدامی ایران ترانسفو مهندسی مکانیک

امتیاز 3.00 ( 2 رای )

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو

ویژه شغل کارشناس مهندسی مکانیک

طراحی ﺟﺎﻣﺪات،ﺳﯿﺎﻻت و ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ویژگی های نمونه سوالات :

۱-نمونه سوالات مطابق مواد آزمون اعلام شده توسط شرکت ایران ترانسفو می باشد.

۲-همه نمونه سوالات برگزار شده در استخدامی های ایران ترانسفو مهندسی مکانیک موجود می باشد.

۳-یک آمادگی قبل آزمون خواهید داشت چون به سوالات دسترسی دارید.

 

مجموعه نمونه سوالات شامل:

۱- نمونه سوالات دﯾﻨﺎمیک ﻣﺎﺷﯿﻦ و ارﺗﻌﺎﺷﺎت همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات مکاﻧیک ﺳﯿﺎﻻت همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات استاتیک و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات زﺑﺎنﺗﺨصصی مکانیک همراه با پاسخنامه

 

 

 

همچنین ببینید: نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو مهندسی برق

645 بازدید