مقاله و تحقیق منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

دانلود مقاله و تحقیق منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

مناسب برای رشته های حقوق و مدیریت

نمایی کلی از مقاله:

۱-پروژه حاضر تهیه شده در فایل ورد و قابل ویرایش و دارای صفحه جلد کامل

۲-تهیه شده در ۱۵ صفحه

۳-دارای فونت مناسب دانشگاهی

۴-تحقیق حاضر دارای صفحه بندی وحاشیه گذاری

۵-دارای تصاویر مختلف با هر موضوع

۶-دارای فهرست،مقدمه،نتیجه گیری و منابع

قیمت:۱۲ هزار تومان

مقاله ای جامع و کامل با موضوع منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

مقدمه:

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال ۱۳۳۷ اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگام مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

فهرست:

الف)  مقدمه:

ب) اهداف قانونگزار:

ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه:

۲-    کارمندان عادی دولت

د) نوع معاملات:

هـ) ضمانت اجراء

آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

منابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

227 بازدید

 برچسب ها: