نمونه سوالات استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق،الکترونیک و مخابرات

نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری رشته برق،الکترونیک و مخابرات کد رشته۲۴

دسترسی کامل به جدیدترین نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق،الکترونیک و مخابرات همراه با پاسخنامه ویژه افرادی که تصمیم به قبولی دارند.

کارشناسان رسمی دادگستری برای استخدامی در سطوح مختلف شغلی آزمون تخصصی برگزار می کند و متقاضیان برای قبولی در این شرکت مجبور به رقابت با سایر شرکت کنندگان هستند و در این بین کسانی از رقبا پیشی می گیرند که نمره خوبی از این آزمون کسب کنند .

حالا متقاضیان و شرکت کنندگان آزمون رشته شغلی رشته برق،الکترونیک و مخابرات زمانی نتیجه می گیرند که به سوالات تسلط کافی داشته باشند و این امر میسر نمی شود جز با خواندن کتابها و جزوات که این هم زمانبر هست یعنی کسی که بخواهد برای این آزمون کتاب و جزوه بخواند باید بیش از ۵ کتاب رو مطالعه کند! تو این زمان اندک پس ما در اینجا نمونه سوالات رو معرفی کردیم که دیگر نیازی به مطالعه کتاب با این حجم سنگین نباشید و شما با مطالعه این نمونه سوالات به کل منابع آزمون رشته برق،الکترونیک و مخابرات تسلط خواهید یافت و اندک کسانی هستند که به این فکر بیافتند که آیا نمونه سوالات یا دفترچه سوالات قبل وجود دارد یا نه؟

مواد آزمون طبق اعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری :

سوالات از مجموعه دروس تخصصی دانشگاهی رشته ها می آید.

رشته های مورد پذیرش:

مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد ۱۱۳۰ )مهندسی تکنولوژی مخابرات (کلیه گرایشها) (کد ۱۱۳۷)
مهندسی تکنولوژی برق (کلیۀ گرایشها) (کد ۱۱۳۱ )مهندسی فناوری مکاترونیک (کد ۱۱۴۲))
مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق (کد ۱۱۳۶ )مهندسی مکاترونیک (کد ۱۱۳۲)
مهندسی الکترومکانیک (کد ۱۱۳۵ )مهندسی فناوری برق شبکههای توزیع (کد ۱۱۳۹)
مهندسی برق (کلیۀ گرایشها) (کد ۱۱۲۹ )مهندسی فناوری شبکههای انتقال برق (کد ۱۱۴۰)
مهندسی الکترونیک (کد ۱۱۲۸ )مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی (کد ۱۱۳۸)
مهندسی مخابرات (کلیۀ گرایشها) (کد ۱۱۳۴)
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (گرایشهای:مخابرات سیار (کد ۱۱۴۴ ،(مخابرات نوری (کد ۱۱۴۵ ،)
بهرهبرداری از سیستمهای مخابراتی) (کد ۱۱۴۶)
مهندسی کنترل و ابزار دقیق (کد ۱۱۴۳ (مهندسی فناوری کنترل- ابزاردقیق (کد ۱۱۴۱)
مهندسی نانو فناوری(گرایش: نانو الکترونیک)(کد ۱۵۰۵)
مهندسی فناوری ماهواره (گرایش: برق-مخابرات)(کد ۱۰۵۷)
سوئیچ (کد ۱۵۰۶ (مخابرات (کد ۱۱۲۷)
الکترونیک کاربردی (کد ۱۱۳۳ (انتقال (کد ۱۵۰۸)
مخابرات و الکترونیک دریایی (کد ۱۰۹۹)

بسته سوالات شامل چه چیزی می باشد:

مجموعه کامل سوالات تخصصی برق استخدامی کارشناس رسمی دادگستری همراه پاسخنامه

مجموعه کامل سوالات تخصصی الکترونیک استخدامی کارشناس رسمی دادگستری همراه پاسخنامه

مجموعه کامل سوالات تخصصی مخابرات استخدامی کارشناس رسمی دادگستریر همراه پاسخنامه

مجموعه کامل دفترچه سوالات آزمون کارشناسان دادگستری برگزار شده دوره های قبل شامل ۵ دوره قبل می باشد

 

قیمت : ۲۸ هزار تومان

 

نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون به صورت چهار گزینه ای برگزار می گردد که شامل ۵۰ سوال از مجموعه دروس تخصصی رشته برق،الکترونیک و مخابرات می باشد.

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

قیمت : ۲۸ هزار تومان

این نمونه سوالات مناسب چه کسانی هست؟

۱-کسانی که تصمیم دارند در استخدامی کارشناس رسمی دادگستری قبول شوند.
۲-کسانی که فرصت کافی ندارند و میخواهند در فرصت کم از بقیه جلوتر باشند
۳-افرادی که میخواهند با هزینه کم به نتیجه عالی برسند.
۴-افرادی که وقت برایشان ارزشمند هست و میخواهند زودتر به نتیجه برسند.
279 بازدید