نمونه سوالات آزمون شرکت نفت ستاره خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آزمون عمومی و اختصاصی

رشته مهندسی شیمی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سوالات دفترچه آزمون استخدام در شرکت نفت خلیج فارس برای رشته های مهندسی شیمی شامل ۲ آزمون می باشد آزمونهای بخش عمومی و بخش اختصاصی می باشد و داوطلبان و متقاضیان این رشته باید به دو دفترچه پاسخ بدهند و شرط قبولی در این آزمون کسب نمره خوب می باشد و متقاضیان استخدام در این شرکت دارای رقبای زیادی هستند و لزوم قبولی در این آزمون داشتن یک منبع آزمون عالی نسبت به سایر رقبا می باشد وجه تمایز شما با سایر شرکت کنندگان می باشد و شما با داشتن این مجموعه امتحانی که شامل سوالات و پاسخنامه از آزمونهای برگزار شده سالهای قبل یگ گام از بقیه شرکت کنندگان جلو هستید.

 

کد و عنوان شغلی و مواد امتحانی رشته مهندسی شیمی در آزمون استخدامیشرکت نفت ستاره خلیج فارس:

مهندسی شیمی: ترمودینامیکـ انتقال حرارتـ مکانیک سیالاتـ انتقال جرمعملیات واحد۱و۲-طراحی راکتور

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 

نمونه سوالات شرکت نفت ستاره خلیج فارس شامل چه چیزهایی است:

نمونه سوالات عمومی

۱ـ استعداد شغلی
۲ـ زبان انگلیسی (عمومی)

۳ـ فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه
I.C.D.L(
۴ـ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

نمونه سوالات اختصاصی

-نمونه سوالات ترمودینامیک همراه با پاسخنامه

ـنمونه سوالات انتقال حرارت همراه با پاسخنامه

ـنمونه سوالات مکانیک سیالات همراه با پاسخنامه

ـنمونه سوالات انتقال جرم همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات عملیات واحد۱و ۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات طراحی راکتور همراه با پاسخنامه

 

 

همچنین ببینید: نمونه سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت

همچنین ببینید:نمونه سوالات شرکت نفت ستاره خلیج فارس رشته مکانیک

1018 بازدید