پروژه و تحقیق ارزیابی محدودیت های نظریه های ساختار بندی در پژوهش های حسابداری

پروژه و تحقیق رشته حسابداری با موضوع  ارزیابی محدودیت های نظریه های ساختار بندی در پژوهش های حسابداری

نمایی کلی از تحقیق:

۱-تعداد صفحات : ۲۲صفحه

۲-فهرست: دارای فهرست مطالب

۳-به طور منظم فصلبندی و شماره گذاری شده

۴-تمام اصول تحقیق به طور کامل رعایت شده

۵-دارای مقدمه-چکیده-جمع بندی و نتیجه گیری

 

چکیده

در سال ۱۹۸۵ من مقاله ای را در زمینه ی سازمان ها و انجمن های حسابداری با باب اسکاپنس با عنوان سیستم های حسابداری و سیستم های مسئولیت پذیری ،درک عملیات حسابداری بر اساس خصوصیت سازمانی آنها منتشر کردم. این مقاله اهمیت بالقوه ی نظریه ی ساختار بندی آنتونی گیلنز در مطالعات درک حسابداری با خصوصیات سازمانی آن نشان داد. این مقاله  مرور بیشتر  کاربرد تئوری ساختار بندی در حسابداری، این مقاله به ارزیابی و تست  پیشنهاد و فرضیه اول  در خصوص اهمیت ایده های گیدنز برای تحقیقات حسابداری می پردازد. من سه نکته  انتقادی در  این مقاله کشف کردم. این تئوری ساختار بندی آژانس حسابداری را به طور کارامد و جدی در نظر نمی گیرد طوری که  فاکالت و لاکان به ما امکان  استفاده از روش هایی که در آن  اطلاعات حسابداری بر خلاف موضوعات بشری کار می کنند را می دهند و ممکن است مسئله اخلاق در این زمینه رعایت نشود.

لغات کلیدی:حسابداری، شیوه های فعل و انفعال، تئوری شبکه بازیگر، تئوری ساختار بندی

 

فهرست:

مقدمه
مفهوم
آزمون و ارزیابی محدودیت های تئوری ساختار بندی
آژانس حسابداری
جذابیت حسابداری
حسابداری بدون اخلاق
جمع بندی و نتیجه گیری

 

249 بازدید

 برچسب ها: