تحقیق و پژوهش آماده ورزش شنا

تحقیق آماده ورزش شنا

نمایی کلی از تحقیق:

۱-تعداد صفحات : ۲۳صفحه

۲-به طور منظم فصلبندی و شماره گذاری شده

۳-تمام اصول تحقیق به طور کامل رعایت شده

۴-دارای تصاویر مرتبط با موضوع

فهرست:

تاریخچه

بخش اول : اصول نظری شنا

آموزش و تمرین

آنچه یک شناگر باید بداند

اشعه آفتاب و پوست صورت

برنزه شدن

فواید ورزش شنا

تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن:

ایمنی و بهداشت شناگران

فواید شنا

بهداشت شنا کردن

آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند

آنچه متصدیان استخر باید توجه کنند

ایمنی شنا در دریا آنچه مسئولین باید توجه کنند

شیرجه و استارت

شیرجه از حالت زانو زده در کنار استخر

ایمنی شناگران

شیرجه های مقدماتی

مشخصات سکوی استارت

شیرجه از حالت ایستاده با زانوهای خمیده

استارت

قیمت: ۸ هزار تومان

تصویر بخشی از تحقیق:

تحقیق شنا

 

187 بازدید

 برچسب ها: