دانلود قرارداد سرویس رفت و آمد مدارس ویژه دانش آموزان

 دانلود قرارداد سرویس رفت و آمد مدارس ویژه دانش آموزان

به صورت فایل word  و PDF قابل ویرایش می باشد

این قرارداد در ۲۵ ماده و ۴ تبصره و در۲صفحه تنظیم گردیده

در کیفیت عالی مناسب رانندگان مدارس

 

بخشی از قرارداد:

کارفرما:
آموزش و پرورش شهرستان محلات با نمایندگی آقای /خانم …………………..فرزند ………………….. به عنوان مدیر آموزشگاه……………… : به عنوان طرف اول قرارداد

نام پیمانکار
آقای /خانم………………….فرزند……………………..متولد …………………….به شماره شناسنامه …………………..
کد ملی……………… آدرس……………………………….. تلفن همراه……… تلفن منزل………………….

موضوع قرارداد :حمل و نقل دانش آموزان آموزشگاه
۱-آقای /خانم…………………………………………….فرزند…………………… کلاس………………….آدرس
۲- آقای /خانم…………………………………………..فرزند…………………………..کلاس……………. .آدرس
۳-آقای /خانم…………………………………………فرزند…………………………… کلاس……………….آدرس
۴- آقای /خانم………………………………………….فرزند…………………………… کلاس………………آدرس
)درصورتی که وسیله نقلیه مورد استفاده مینی بوس است اسامی سایر دانش آموزان به ترتیب فوق و درنظر گرفتن ظرفیت قانونی مطابق کارت خودرو ضمیمه قرارداد گردد

مبلغ قرارداد:
به ازای حمل ونقل هردانش آموز به صورت رفت و برگشت مبلغ …………………………………….در هرماه که پس از کسر ۵ درصد مالیات قانونی توسط آموزشگاه پس از دریافت وجه از اولیا پرداخت می گردد.. و با افزایش نرخ سوخت و دیگر لوازم یدکی پیمانکار مجاز به افزایش نرخ یا دریافت وجه اضافی از دانش آموزان تحت هر عنوانی نمی باشد .

جهت تهیه کامل قرارداد پرداخت نمائید بلافاصله اصل قرارداد در قالب یک فایل ۲ صفحه ای دانلود می شود

قیمت : ۹ هزار تومان

264 بازدید