نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو شغل کارشناس حسابداری

امتیاز 4.25 ( 4 رای )

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو 

شغل کارشناس رشته حسابداری

 

شامل:

۱-مجموعه نمونه سوالات ﺣﺴﺎﺑﺪاری صنعتی + پاسخنامه

۲-سری کامل نمونه سوالات ﺣﺴﺎﺑﺪاری مالی + پاسخنامه

۳-بسته نمونه سوالات ﺣﺴﺎﺑرسی + پاسخنامه

۴-مجموعه نمونه سوالات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت + پاسخنامه

۵- مجموعه نمونه سوالات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ + پاسخنامه

 

مجموعه ای کامل از نمونه سوالات استخدامی شرکت ایران ترانسفو همراه با پاسخنامه

قبل از آزمون آمادگی کامل داشته باشید و با سوالات آشنا شوید!!

ویژه شغل کارشناس رشته حسابداری ایران ترانسفو

قیمت :۲۹هزار تومان

استخدامی شرکت ایران ترانسفو
استخدامی شرکت ایران ترانسفو

 

قیمت :۲۹هزار تومان

1521 بازدید