فرم های قرارداد کاری انواع شغل ها دانلود pdf و word

فرمهای قرارداد کاری انواع شغل ها دانلود به صورت pdf و word

در این صفحه انواع قراردادهای کاری موجود برای شما گذاشته شده است که به اختصار در مورد هر کدام از قراردادها توضیحاتی داده شده است در صورت نیاز به هرکدام می توانید کلیک کنید و آنرا دانلود نمائید.

 

۱-دانلود قرارداد برق کشی ساختمان

-قرارداد برق کشی تهیه شده در ۳ صفحه ساده و آماده دانلود می باشد.

-قرارداد فوق مناسب برای برقکاران ساختمان ،آپارتمان،مجتمع ، تجاری و … می باشد.

-قرارداد به صورت فایل word بوده و قابل ویرایش به موارد دلخواه و آماده چاپ می باشد.

-در این قرارداد تمام مفاد قوانین کامل حقوقی برای ۲ طرف قرارداد لحاظ گردیده است.

-مناسب برای تمام برق کاران ساختمانی که میخواهند به صورت مکتوب قرارداد محکم تنظیم کنند.

-قرارداد فوق در اندازه در برگه A4 تهیه شده و میتوان آنرا ویرایش و چاپ کرد.

 

گزیده مختصری از قرارداد :

قرارداد برق کشی

الف) : مشخصات طرفین :

اینجانب ………………………… فرزند ……………….. به شماره ملی ……………………………. به عنوان برقکار قراردادی را با آقای …………………………… فرزند …………………. به شماره ملی …………………………… پیمانکار تحت نام قرارداد برق کشی منعقد می نماید.

ب) : مختصات بنای مورد نظر برای امر برق کشی

۱- آدرس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲- متراژ بنا : …………………….

۳- متراژ زمین: …………………..

۴- تعداد واحد :                                                                                                                    ۱- مسکونی : …………… ۲- تجاری : …………… ۳- پارکینگ : ……………… ۴- تعداد انباری : ……………. ۵- نصبیات : ……………….. ۶- آیفون تصویری و صوتی : ………………. چاه ارت : ………………. کابل کشی کولر گازی : ……………………

پ) : نحوه پرداخت ( حق الزحمه برقکار) :

مبلغ کلی ( قیمت به ریال) : ……………………………………………………….

نحوه پرداخت ( نقد – چک و …. )

* چنانچه پرداخت به صورت چکی باشد شماره چک و نیز نام و مشخصات به طور کامل قید شود :

 

تصویری از قرارداد برقکشی:

قرارداد برق کشی ساختمان

جهت دانلود قرارداد برق کشی ساختمان کلیک کنید

 

۲-دانلود قرارداد گچ کاری ساختمان

-قرارداد گچکاری به صورت تک برگ تنظیم شده و در ۲ فایل به صورت pdf و word می باشد.

-مناسب برای تمامی گچ کاران ساختمان که میخواهند قرارداد مکتوب داشته باشند.

-در این قرارداد تمام مفاد قوانین کامل حقوقی برای ۲ طرف قرارداد لحاظ گردیده است.

-مناسب برای تمام گچکاران ساختمانی که میخواهند به صورت مکتوب قرارداد محکم تنظیم کنند.

-قرارداد فوق در اندازه در برگه A4  تهیه شده و میتوان آنرا ویرایش و چاپ کرد.

 

گزیده مختصری از قرارداد :

قرارداد گچ کاری

مالک : آقای ……………………..… فرزند …….…… شماره شناسنامه …………… ساکن ………………………………. .

پیمانکار : آقای …………………… فرزند …………..… شماره شناسنامه ………..…… ساکن …………………………….. .

موضوع قرارداد : اجرای گچ کاری

مواردی که در قرارداد باید رعایت گردند به قرار زیر هستند .

۱)اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ……….. طبقه و ………… واقع در ……………………………………….. ، طبق نقشه و اصلاحات لازم و هماهنگی با مالک طبق موارد مشروح زیر:

الف – اجرای گچ و خاک و سفیدکاری داخل ساختمان زیر نظر مالک و ناظر .

ب- خلاصه عملیات این مرحله از پیمان ، انجام گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان با دقت و کیفیت مطلوب و طبق نقشه و اصول اساسی از قرار مبلغ هر مترمربع …………… ریال ( برای کلیه طبقات) که در پایان کار و پس از تأیید مهندس ناظر پرداخت گردد.

۲)تهیه و آماده سازی مصالح به عهده مالک می‌باشد و تهیه وسایل و ابزار کار به عهده پیمانکار می‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار کار و وسایل به عهده پیمانکار می‌باشد تهیه‌ی خورد و خوراک کارگران به عهده‌ی پیمانکار می‌باشد و مالک در این زمینه هیچگونه تعهدی ندارد.

۳)نحوه پرداخت نهایی دستمزد در پایان کار می‌باشد.بنا به درخواست پیش پرداخت تا مبلغ یک سوم کل مبلغ قرارداد با توافق پس از اجرای حداقل نصف کار امکان پذیر است.

 

تصویری از قرارداد گچکاری:

قرارداد تک برگ گچ کاری

جهت دانلود قرارداد گچ کاری ساختمان کلیک کنید

۳-دانلود قرارداد سنگ کاری نما ساختمان

-قرارداد سنگ کاری تهیه شده در ۷ ماده ساده و آماده دانلود می باشد.

-قرارداد فوق مناسب برای سنگ کاران ساختمان ،آپارتمان،مجتمع ، تجاری و … می باشد.

-قرارداد به صورت فایل word بوده و قابل ویرایش به موارد دلخواه و آماده چاپ می باشد.

-قرارداد سنگ کاری در اندازه صفحه A4 تنظیم شده است.

 

گزیده مختصری از قرارداد :

این قرارداد در  تاریخ ……………………………..فی مابین آقای ………………………. به ش ش:………………………فرزند:………………… صادره از……………….به نشانی……………………………………………………………………………………………………………………….تلفن……………………………………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف آقای ………………………………………..فرزند………………………………….. به ش ش…………………………………… به نشانی……………………………………………………………………………………………………….تلفن………………………..که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود. مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا میباشد.

ماده۱:موضوع قرارداد

سنگ نما طبق طرح مترفاکتور   سنگ ساده بدون هیچ ابزار مترفاکتور  
نصب نرده سراهی هرعدد   سنگ درپوش مترطول  

 

ماده۲:تعهدات کارفرما: حمل کلیه مصالح ذکر شده فوق از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار می باشد.

ماده۳:نحوه متراژ:طبق خرید فاکتور که در همین ساختمان مصرف می شود.

ماده۴:تعهدات کارفرما:ابزار و وسایل زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرارداده شود.

 

تصویری از قرارداد سنگ کاری نما:

 

قرارداد سنگ کاری

 

جهت دانلود قرارداد سنگ کاری نما کلیک کنید.