نحوه نوشتن نمونه سمینار تحقیق و تتبع نظری

مقدمه

درس سمینار تحقیق و تتبع نظری که در کارشناسی ارشد ارایه می شود و دانشجویان این دوره که اکثرا برای رشته های پیام نور بوده موظف هستند این سمینار رو به نحو احسن تهیه و تکمیل کنند که اصول و مراحل نوشتن سمینار مقداری زمان بر می باشد ولی اگر به موضوع مسلط باشید این کار برایتان آسان هست.شما می توانید از نمونه سمینار تتبع نظری استفاده کنید.

اقداماتی که باید انجام دهید این هست که شما باید نسبت به موضوعی که استاد برایتان انتخاب کرده مقالات به روز که شامل مقالات انگلیسی و فارسی می باشد حداقل ۱۰ مقاله تهیه گردد و تحقیقات سمینار از این ۱۰ مقاله رفرنس تشکیل می گردد.

دانلود نمونه سمینار تحقیق و تتبع نظری آماده تهیه کنید

 

سمینار تحقیق و تتبع نظری

اهداف سمینار تتبع نظری:
 بررسی کتب، مقالات و پایان نامه های تدوین شده در زمینه های مختلف وزمینه های وابسته
آشنایی با پایگاههای علمی و تمرین و کسب مهارت در جستجوی منابع علمی تخصصی در رشته مربوطه
تمرینِ مهارت تدوین و تنظیم گزارشهای علمی و مهارتهای ارائه شفاهی
 تحلیل کمّی و کیفی موضوع مورد بحث و حتی الامکان ارائه گزارش علمی در قالب مقاله علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی(مروری)

استاندارد نحوه نوشتن سمینار:

۱-پس از انتخاب موضوع، دانشجو باید با مراجعه به کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، سایتها و پایگاههای علمی و تخصصی داخلی و خارجی و بخشهای پژوهشی سازمانها و نهادهای مرتبط، نسبت به جمع آوری و فیش برداری از مطالب و محتواهای مرتبط با موضوع ،اقدام نماید.منابع مورد نظر برای بهره برداری در کار شامل:کتابهای علمی،مقالات علمی پژوهشی مندرج در مجلات تخصصی، پایگاههایِ اینترنتیِ علمی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی دانشجویان و گزارشهای پژوهشی سازمانها و نهادها می باشد

۲ -منظور از منابع، منابعی است که دانشجو به اصلِ منابع یا فایل الکترونیک کاملِ آن دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم بتواند ارائه و یا آدرس و مسیر دستیابی به آن را نشان دهد.به عبارت دیگر کپی برداری از فهرست منابع، انتهایِ سایر منابع، درست نیست.

۳ -بخشی از گزارش نهایی، خلاصه کار است .دانشجو باید کل گزارش پروژه خود را در قالب حداکثر دو یا سه صفحه، خلاصه و در ابتدای گزارش بعد از فهرست قرار دهد.در خلاصه، ذکر عنوان تحقیق ،خلاصه ای از مهمترین عناوین و آوردن مهمترین منابع در پایان این خلاصه ، همچنین معرفی اجمالی پرسشنامه لازم است.

۴-استفاده منحصراً از یک منبعِ مشخص، ذیل یک عنوان مطلب، یا تکرار استناد به آن، پشت سرِ هم جایز نیست بلکه در نگارش و پاکنویسِ مطالب ، ذیل هر عنوان، باید با ترکیب و ادغام و تلخیص مطالبِ مشابه از منابع مختلف، متن جدیدی تولید کرد.

۵ -محتوای گزارش پژوهشی باید با عنوان تحقیق مرتبط باشد. به عبارت دیگر حداقل هفتاد درصد محتوای ارائه شده باید مستقیماً و کاملاً مرتبط به موضوع تحقیق باشد و بقیه به مطالب کلی و مقدماتی اختصاص می یابد.برای مثال چنانچه عنوانِ موضوعِ انتخابی،”اضطراب کودکان” باشد، حداقل ۷۱ درصد حجم محتوایِ مطالب باید درباره اضطراب کودکان باشد و سی درصد بقیه،درباره مقدمات و کلیات موضوع مانند تعریف اضطراب یا نظریه های آن خواهد بود.

۶-علاوه براین در متن تحقیق نیز، ذیلِ هر عنوان و تیتر ، باید مطالب مرتبط به اندازه کافی توضیح داده شده باشد.مثلا اگر تیتری درباره “نظریه های افسردگی” است، همه نظریه های مرتبط با افسردگی ذیل آن بیاید(جامعیت محتوا).

۷-جامعیتِ عناوین در گزارش پژوهشی و جامعیتِ مطالبِ جمع آوری شده ذیلِ هر عنوان، مهمترین آیتم ارزیابی کارهاست. بعبارتی دانشجو باید با جستجوهای گسترده و هدفمند حداکثر عناوین جزئیِ مرتبط با موضوع تحقیق را پوشش دهد و در ذیل هر عنوان نیز مطالبِ کافی در توضیح آن موضوع بیاورد.

۸ -در زمینه هر موضوعی،برای سنجش و اندازه گیریِ آن، ابزار یا ابزارهایی)شامل: پرسشنامه، یا آزمون،پروتکل آموزشی،سیاهه و یا امثال آن( وجود دارد.چنانچه حین جستجوها به چنین مواردی دست یافتید پیوست کنید.ارائه اصل پرسشنامه همراه با مشخصات شناسنامه ای کامل آن)عنوان دقیق پرسشنامه،سازنده یا سازندگان آن؟در چه سالی ساخته شده و در کجا؟احیانا برای چه گروهی )مثلا برای زنان ، مردان ، کودکان،بیماران یا…..(،.چندسوال دارد؟شکل سوالات به چه صورت است؟)چندگزینه ای ،لیکرت، کوتاه پاسخ،بلی وخیر یا….(،نحوه نمره گذاری سوالات ؟نحوه تعبیر و تفسیر آن ؟در مورد روایی و پایایی پرسشنامه هم اطلاعاتی بیان شود.این اطلاعات به عنوان، »منوئل« یا دستورالعمل پرسشنامه مشهور است.

۹-در حین جستجو به سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع)اعم از سوابق داخلی یا خارجی( مواجه می شوید خلاصه سوابق را با دسته بندی و ترتیب مناسب در پایان گزارش تحقیقی بیاورید.منظور از سوابق پژوهشی، تحقیقات میدانی و عملی است که محققین درباره ی موضوع انتخابی شما ، قبل از این انجام داده اند.

۱۰-جستجو و استفاده ی مستقیم از حداقل ۵ مقاله ی علمی پژوهشی لاتین و جدید )۲۱۸۵ به بعد( که مربوط به موضوع انتخابی باشد الزامی است.اصلِ مقالات باید پیوست گزارش پژوهشی ارائه شود و مشخص باشد از کدام قسمتها و پاراگرافهای آن در متن تحقیق استفاده شده است. مقالات را می توانید از سایتهایی که در گروه تلگرامی معرفی می شود جستجو نمایید.لازم به ذکر است در مقالات ،فقط بخشِ مقدمه ی آن ممکن است حاوی مطالبی مناسب برای کار سمینار باشد.

۱۱-در بخش فهرست منابعِ انتهایِ کار، در جلوی هر منبع باید عنوان کتابخانه، یا سایت یا آدرس محل دسترسی به کتاب یا مجله یا پایان نامه ذکرشود. در واقع باید محل دسترسیِ دانشجو به منبعِ مذکور مشخص باشد.

۱۲-حداقل استفاده از ۳۰ منبع معتبر لازم است.این منابع می تواند و ترجیحاً باید ترکیبی از انواع، منابع شامل : کتابها، مقالات مجلات علمی، پایان نامه هایِ تحصیلات تکمیلی،سایتهای علمی داخلی و خارجی و گزارشهای پژوهشی سازمانها و نهادهایِ مرتبط باشد.

نمونه سمینار تتبع نظری رشته محیط زیست

توضیحات مکرر:
-کار پروژه درس سمینار تتبع نظری می بایست بر اساس نظریه ها و مبانی نظری و پژوهشی مستند و جدید و قابل ارائه تدوین و ارائه شود و صرف جستجوی مطالب از اینترنت و یا کُتبِ محدود و به هم چسباندنِ مطالبِ پراکنده و غیر مرتبط قابلِ قبول نیست.
– موضوعات فوق موکّد است یعنی در صورت انجام صحیح، با نمره ی بالاتری ارزیابی می شود.
-موضوعات پیشنهادی دانشجویان به شرط جدید بودن و سایر شرایط قابل بررسی است.
– استفاده از حداقل ۵ مقاله انگلیسی در کنار سایر منابع لازم است و اصل مقالات باید همراه با گزارش اصلی ارائه شود.
– غیر از تهیه و تدوینِ گزارش نهایی برای این درس توسط دانشجو، تهیه ی یک مقاله علمی ترویجی از آن نیز، بخشی از نمره را خواهد داشت.
– در انتخاب موضوع و اعلام عجله نکنید مگر به چارچوب و اصولِ کار و انتطارات بنده اِشراف داشته باشید و یا به توانایی خود. فایل پیوست که دستور العمل دانشگاهی برای این درس است را بخوانید.

1656 بازدید