نمونه سوالات کلیات اقتصاد آزمون استخدامیها و پیام نور

مجموعه نمونه سوالات درس کلیات اقتصاد

مختص برای آزمونهای استخدامی و دانشگاهی پیام نور آماده شده ۱۲ دوره در ۶۷ صفحه به صورت pdf

تمامی نمونه سوالات جامع مختص رشته های مدیریت ، اقتصاد و حسابداری به صورت تستی چهار گزینه ای همراه با پاسخنامه می باشد.

مناسب برای کسانیکه میخواهند در استخدامیهای ارگانهای دولتی و سازمانها شرکت کنند و نتیجه عالی کسب کنند.

نمونه سوالات به روز و جدید می باشد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به صورت جداگانه هر سال تفکیک شده است

قیمت : ۷ هزار تومان

گزیده ای از نمونه سوالات :

*فردی به دلیل یک ماه مرخصی بدون حقوق از دو میلیون تومان حقوق محروم شده است. کدام گزینه صحیح است؟

۱-هزینه فرصت وی دو میلیون تومان است.

۲-هزینه فرصت مرخصی رفتن دو میلیون تومان است.

۳-هزینه فرصت کار کردن برای وی دو میلیون تومان است.

۴-مخارج سفر دو میلیون تومان است.

جواب:۲

 

*«کالایی که وقتی در آمد تغییر می کند تقاضا برای آن کالا در جهت عکس تغییر می کند.»کدام مورد بیانگر این تعریف می
باشد؟
۱. کالای جایگزین
۲ کالای کالای مرتبط
۳. کالای نرمال
۴. کالای پست

جواب:۴

*منحنی عرضه نشان دهنده ی……

۱- حداکثر قیمتی است که بنگاه حاضر است برای عرضه هر مقدار معین از کالا دریافت کند.

۲- حداکثر مقدار کالایی که تولید کننده حاضر است در هر قیمت مشخص عرضه کند.

۳-حداکثر قیمتی است مصرف کننده حاضر است برای هر مقدار معین از کالا پرداخت کند.

۴- حداقل مقدار کالایی که تولید کننده حاضر است در هر قیمت مشخص عرضه کند.

جواب:۲

 

 

263 بازدید