نمونه سوالات استخدامی تفکر تحلیلی سیستمی آزمون بانک ملی

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

سوالات تفکر تحلیلی سیستمی آزمون استخدامی بانک ملی

 

آزمون حیطه اختصاصی:
نمونه سوالات آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی
(مشترک در کلیه عناوین شغلی) همراه با پاسخنامه

آزمونحیطهعمومی:
مواد آزمون عمومی عبارتند از:

۱
ـ۱ـنمونه سوالات  معارف اسلامی*ـ ویژه اهل تشیع همراه با پاسخنامه
۱
ـ۲ـنمونه سوالات معارف اسلامی ـویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی(حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی) همراه با پاسخنامه
۲
ـ نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
۳
ـنمونه سوالات  زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
۴
ـنمونه سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهI.C.D.L) همراه با پاسخنامه
۵
ـ نمونه سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی همراه با پاسخنامه
۶
ـنمونه سوالات  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
۷
ـنمونه سوالات  هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

قیمت :فقط ۱۴۰۰۰ تومان

 

همیار حفاظت
تفکر تحلیلی سیستمی

 

نمونه سوالات مختص آزمون استخدامی بانک ملی ایران می باشد که یکی از شغل های مورد پذیرش این بانک شغل همیار حفاظت می باشد و شرکت کنندگان برای آزمون باید به ۲ دفترچه آزمون اختصاصی و آزمون عمومی پاسخ بدهند ویک ویژگی خوبی که شما با دیگر شرکت کنندگان دارید این هست که به نمونه سوالات دسترسی دارید و یک گام از بقیه جلو هستید و برای آشنایی با نمونه سوالات دانلود کنید و تمامی نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می باشد.

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

 

همچنین ببینید: نمونه سوالات استخدامی بانک ملی بانکدار امور مالی

6482 بازدید