نمونه سوالات استخدامی کاردان حسابداری شرکت سیمان صوفیان

نمونه سوالات آزمون استخدامی سیمان صوفیان شغل کاردان حسابداری

فوق دیپلم حسابداری

 

نمونه سوالات کاردان حسابداری بخش عمومی آزمون:

1- مجموعه نمونه سوالات معارف اسلامی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

2-مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

3-مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

4-مجموعه نمونه سوالات هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

5-مجموعه نمونه سوالات ریاضی و آمار همراه پاسخنامه(بیش از ۳۰۰ سوال)

 

نمونه سوالات کاردان حسابداری بخش تخصصی آزمون علمی:

مجموعه کامل نمونه سوالات حسابداری صنعتی همراه پاسخنامه

مجموعه کامل نمونه سوالات حسابرسی  همراه پاسخنامه

بسته کامل نمونه سوالات حسابداری میانه همراه پاسخنامه

 

قیمت:فقط ۱۳هزار تومان

590 بازدید