نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی استخدام دستگاه های اجرایی

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی دستگاه های اجرایی

استخدامی وزارت راه و شهرسازی

مجموعه نمونه سوالات کارشناس روابط عمومی شامل:

۱-نمونه سوالات کامل مبانی و نظریه های ارتباطات انسانی و جمعی + پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل مدیریت و برنامه ریزی روابط عمومی + پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل اصول اقناع، تبلیغات و افکار عمومی + پاسخنامه

۴-بسته نمونه سوالات کامل آئین نگارش در مطبوعات و ارتباط با رسانه + پاسخنامه

۵-مجموعه نمونه سوالات کامل کلیات روش تحقیق و تحلیل محتوا + پاسخنامه

 

مجموعه نمونه سوالات عمومی 

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه

۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه

۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه

۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

 

656 بازدید