نمونه سوالات دستگاههای اجرایی استخدام کارشناس حقوقی

امتیاز 4.75 ( 4 رای )

نمونه سوالات استخدامی وزارت راه و شهرسازی کارشناس حقوقی

استخدامی دستگاه های اجرایی

-سوالات در حیطه های تخصصی و عمومی ویژه دستگاه های اجرایی همراه با پاسخنامه می باشد.

-مناسب برای متقاضیان استخدام در وزارت راه و شهرسازی

 

مجموعه نمونه سوالات حیطه تخصصی کارشناس حقوقی

۱-مجموعه نمونه سوالات کامل  حقوق اداری + پاسخنامه

۲-بسته نمونه سوالات کامل حقوق مدنی + پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل  آئین دادرسی کیفری + پاسخنامه

۴-بسته نمونه سوالات کامل  حقوق تجارت + پاسخنامه

۵-بسته نمونه سوالات کامل  آئین دادرسی مدنی + پاسخنامه

 

مجموعه نمونه سوالات عمومی 

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه

۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه

۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه

۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

 

693 بازدید