نمونه سوالات استخدامی کارشناس برق شرکت ایران ترانسفو

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برق شرکت ایران ترانسفو

مقاطع لیسانس و بالاتر 

بسته نمونه سوالات شامل:

۱-نمونه سوالات مدار الکتریکی۱و ۲ + پاسخنامه

۲-نمونه سوالات ماشین الکتریکی ۱و ۲ + پاسخنامه

۳-نمونه سوالات الکترونیک ۱و ۲ + پاسخنامه

۴-نمونه سوالات الکترومغناطیس + پاسخنامه

۵-نمونه سوالات زبان تخصصی برق + پاسخنامه

قیمت:۱۶هزار تومان

نگران آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو نباشید چون با سوالات آشنایی کامل دارید.

تمامی نمونه سوالات گذشته به همراه پاسخنامه می باشد

نسبت به رقبا پیشی بگیرید!!

استخدامی شرکت ایران ترانسفو

 

499 بازدید