نمونه سوالات شغل نگهبان بانک ملی | همیار حفاظت

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی شغل نگهبان(همیار حفاظت)

نمونه سوالات امتحانی گزینش بانک ملی ایران دارای ۲ دفترچه می باشد که این دو دفترچه در حیطه های مجزا می باشد ۱-حیطه اختصاصی ۲-حیطه عمومی که ما در اینجا برای شما کار را آسان کردیم ما مجموعه سوالات برگزار شده برای شغل نگهبان در دوره های قبل را جمع آوری کردیم و در اختیار شما قرار دادیم فقط کافیست دانلود کنید.

این سوالات تماما جدید و به روز شده  و همگی دارای پاسخنامه می باشد و یک مزیتی که شما نسبت به سایر متقاضیان دارید این هست که شما به منابع آزمون دسترسی دارید و با نحوه سوالات آشنا می شوید.

 

نمونه سوالات حیطه اختصاصی:
مجموعه نمونه سوالات آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی همراه با پاسخنامه

آزمونحیطهعمومی:
نمونه سوالات عمومی عبارتند از:

۱ـ مجموعه نمونه سوالات معارف اسلامی همراه پاسخنامه
۲
ـ مجموعه نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی همراه پاسخنامه
۳
ـ مجموعه نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی همراه پاسخنامه
۴
ـمجموعه نمونه سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهI.C.D.L) همراه پاسخنامه
۵
ـ  مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی همراه پاسخنامه
۶
ـ مجموعه نمونه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه پاسخنامه
۷
ـمجموعه نمونه سوالات هوش و توانمندیهای عمومی همراه پاسخنامه

قیمت:۱۴ هزارتومان

 

نمونه سوالات تفکر تحلیلی سیستمی

1643 بازدید