نمونه سوالات شغل کارشناس خرید آزمون استخدامی وزارت بهداشت[به روز]

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت شغل کارشناس خرید

وزارت بهداشت،درمان و آموزش در نظر دارد برای تکمیل نیروی درمان و اموزش پزشکی خود کارشناس خرید  استخدام کند و شروع به برگزاری آزمون خواهد کرد و از این بین افرادی که دارای شرایط و علاقمند به استخدام در وزارت بهداشت شغل کارشناس خرید می باشند می توانند در این آزمون شرکت کنند.

مواد آزمون عمومی و تخصصی طبق اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مطابق زیر می باشد:

عمومی : فناوری اطلاعات (ICDL) – زبان و ادبیات فارسی- معارف اسلامی -زبان انگلیسی عمومی-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی-هوش و توانمندی های ذهن

تخصصی: ۱- اصول حسابداری ۲-حسابداری دولتی ۳-حسابداری مالی ۴-بودجه قانون محاسبات عمومی

دسترسی کامل به جدیدترین نمونه سوالات آزمون وزارت بهداشت ۱۴۰۲ متقاضیان شغل کارشناس خرید همراه با پاسخنامه ویژه افرادی که تصمیم به قبولی دارند.

قیمت : ۱۹هزار تومان

بسته نمونه سوالات عمومی دریافت می کنید شامل:

۱-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات فناوری اطلاعات (ICDL) استخدامی وزارت بهداشت شغل کارشناس خرید همراه با پاسخنامه

۲-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

۳-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات معارف اسلامی استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

۴-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

۵-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی استخدامی کارشناس خرید  همراه با پاسخنامه

۶-بیش از ۱۰۰۰ نمونه سوالات هوش و توانمندی های ذهن  استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

 

بسته نمونه سوالات تخصصی دریافت می کنید شامل:

۱-بیش از ۵۰۰نمونه سوالات اصول حسابداری استخدامی همراه با پاسخنامه

۲-بیش از ۵۰۰نمونه سوالات حسابداری دولتی استخدامی شغل کارشناس خرید همراه با پاسخنامه

۳-بیش از ۵۰۰نمونه سوالات حسابداری مالی استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

۴-بیش از ۵۰۰نمونه سوالات بودجه قانون محاسبات عمومی استخدامی وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه

 

با خرید سوالات وزارت بهداشت چه چیزی هدیه می گیرید ؟

۱- نمونه سوالات عمومی به تعدادی که در بالا ذکر شده است

۲- جزوات که با مطالعه آنها تسلطتان به نمونه سوالات افزایش خواهد یافت

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

این نمونه سوالات مناسب چه کسانی هست؟

۱-کسانی که تصمیم دارند در استخدامی وزارت بهداشت شغل کارشناس خرید قبول شوند.
۲-کسانی که فرصت کافی ندارند و میخواهند در فرصت کم از بقیه جلوتر باشند
۳-افرادی که میخواهند با هزینه کم به نتیجه عالی برسند.
۴-افرادی که وقت برایشان ارزشمند هست و میخواهند زودتر به نتیجه برسند.

قیمت : ۱۹هزار تومان

427 بازدید