نمونه سوالات استخدامی مهندسی شیمی شرکت پالایش نفت بندر عباس

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت بندر عباس مهندسی شیمی

 

مجموعه نمونه سوالات شامل:

۱-مجموعه نمونه سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت همراه پاسخنامه

۲-بسته نمونه سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎمیک همراه پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم و ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺣﺪ همراه پاسخنامه

۴–مجموعه نمونه سوالات استخدامی مکانیک ﺳﯿﺎﻻت همراه پاسخنامه

۵–مجموعه نمونه سوالات استخدامی طراحی راکتور همراه پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی شرکت پالایش نفت بندرعباس دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

این نمونه سوالات مناسب چه کسانی هست؟

۱-کسانی که تصمیم دارند در استخدامی نفت بندرعباس رشته مکانیک قبول شوند.
۲-کسانی که فرصت کافی ندارند و میخواهند در فرصت کم از بقیه جلوتر باشند
۳-افرادی که میخواهند با هزینه کم به نتیجه عالی برسند.
۴-افرادی که وقت برایشان ارزشمند هست و میخواهند زودتر به نتیجه برسند.
436 بازدید