نمونه سوالات کارآفرینان آوا سلامت شغل نگهبانی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

نمونه سوالات استخدامی کارآفرینان آوا سلامت شغل نگهبانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

بسته نمونه سوالات آزمون شامل:

۱-نمونه سوالات برگزار شده زبان و ادبیات فارسی در آزمون آوا سلامت نگهبانی + پاسخنامه

۲-مجموعه نمونه سوالات برگزار شده معارف اسلامی در استخدامی کارآفرینان آوا سلامت + پاسخنامه

۳-بسته نمونه سوالات اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی و حقوقی در آزمون استخدامی + پاسخنامه

۴-جدیدترین نمونه سوالات برگزار شده فناوری اطلاعات در آزمون آوا سلامت + پاسخنامه

 جدیدترین نمونه سوالاتریاضیو آمار مقدماتی + پاسخنامه

۶-نمونه سوالات هوش و استعداد ویژه + پاسخنامه

۷-بسته کامل نمونه سوالات زبان انگلیسی + پاسخنامه

 

 

 

105 بازدید