نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کارشناس امور اداری

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

بخش وزرات راه و شهرسازی

شغل کارشناس امور اداری

بسته نمونه سوالات تخصصی و اختصاصی کارشناس امور اداری:

۱-نمونه سوالات کامل مبانی سازمان و مدیریت + پاسخنامه

۲-مجموعه نمونه سوالات کامل مدیریت رفتار سازمانی+ پاسخنامه

۳-سری نمونه سوالات کامل مدیریت منابع انسانی+ پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل بودجه و مالیه عمومی+ پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل قانون مدیریت خدمات کشوری+ پاسخنامه

 

بسته نمونه سوالات عمومی :

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه
۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه
۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه
۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه
۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه
۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه
۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناس امور اداری

-تمامی نمونه سوالات ویژه استخدام دستگاه های اجرایی بخش وزارت راه و شهرسازی شغل کارشناس امور اداری می باشد.

-دارای دفترچه سوالات اختصاصی و عمومی می باشد.

-نگران آزمون خود نباشید شما با سوالات برگزار شده سالهای قبل آشنایی دارید و یک گام از سایر شرکت کنندگان جلو هستید.

 

 

1173 بازدید