نمونه سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی وزارت راه و شهرسازی

نمونه سوالات استخدامی وزارت راه و شهرسازی

کارشناس برنامه و بودجه 

از سری استخدامی های دستگاه های اجرایی

 

-حاوی نمونه سوالات حیطه تخصصی و اختصاصی و عمومی همگی با پاسخنامه

-جدیدترین نمونه سوالات به روز شده مناسب دستگاه های اجرایی

-نمونه سوالات مختص استخدامی وزارت راه و شهرسازی

-شامل دفترچه سوالات برگزار شده شغل کارشناس برنامه و بودجه سالهای قبل

 

بسته نمونه سوالات حیطه تخصصی کارشناس برنامه و بودجه

۱-مجموعه نمونه سوالات کامل  اصول حسابداری + پاسخنامه

۲-بسته نمونه سوالات کامل  اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی + پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل  حسابداری دولتی + پاسخنامه

۴-بسته نمونه سوالات کامل  بودجه و قانون محاسبات عمومی + پاسخنامه

۵-بسته نمونه سوالات کامل  مبانی سازمان و مدیریت + پاسخنامه

 

بسته نمونه سوالات عمومی 

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه

۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه

۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه

۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه

۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناس برنامه و بودجه

 

قیمت: فقط ۱۶هزار تومان

610 بازدید