نمونه سوالات استخدامی وزارت راه و شهرسازی شغل حسابدار

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

وزارت راه و شهرسازی شغل حسابدار

بسته نمونه سوالات به روز شده و شامل دفترچه های حیطه عمومی ،تخصصی و اختصاصی می باشد که متقاضیان شرکت در آزمون های دستگاه های اجرایی باید به ۲ دفترچه سوالات پاسخ بدهند و شرط قبولی در این آزمون استخدامی مسلط و پاسخگویی به سوالات حیطه عمومی و اختصاصی می باشد که ما در اینجا نمونه سوالات به روز شده را برای شما آماده کرده ایم.

نمونه سوالات دفترچه عمومی + دفترچه اختصاصی

بسته نمونه سوالات تخصصی و اختصاصی شغل حسابدار:

۱-مجموعه کامل نمونه سوالات اصول حسابداری همراه + پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل مدیریت مالی + پاسخنامه

۳-سری نمونه سوالات کامل مبانی سازمان و مدیریت + پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل حسابداری دولتی + پاسخنامه

۵-مجموعه نمونه سوالات کامل بودجه و قانون محاسبات عمومی + پاسخنامه

بسته نمونه سوالات عمومی شغل حسابدار:

۱-نمونه سوالات کامل معارف اسلامی + پاسخنامه
۲-بسته کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه
۳-مجموعه نمونه سوالات کامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری + پاسخنامه
۴-سری نمونه سوالات کامل معلومات عمومی+ پاسخنامه
۵-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه
۶-مجموعه نمونه سوالات کامل هوش و توانمندیهای ذهنی+ پاسخنامه
۷-نمونه سوالات کامل فناوری اطلاعات+ پاسخنامه

قیمت مجموعه بالا:فقط ۱۵۰۰۰تومان(پانزده هزار تومان)

نمونه سوالات دستگاه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی حسابدار
نمونه سوالات وزارت راه و شهرسازی حسابدار

نمونه سوالات مخصوص رشته های:

کارشناسی:
حسابداری(همه گرایشها)، حسابداری امور مالی، مدیریت مالی، ریاضی(ریاضیات مالی)، ریاضی کاربردی(ریاضی مالی)، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری -حسابرسی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری پروژه ها، کارشناسی حرفه ا ی حسابداری سلامت، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
کارشناسی ارشد:
حسابداری، حسابداری مدیریت ، حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، مدیریت مالی

 

قیمت:فقط ۱۵۰۰۰تومان(پانزده هزار تومان)

 

 

678 بازدید