سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۲ استخدامی آموزش و پرورش(منابع جدید)


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
PDF
حجم فایل
تعداد صفحات
400
دسته بندی
تعداد بازدید
124 بازدید
۴۴,۰۰۰ تومان

سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۲ استخدامی آموزش و پرورش

جدیدترین سوالات از منابع آزمون استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی یکی از مشاغل دبیری وزارت آموزش و پرورش همراه پاسخنامه را دانلود نمائید.

این سری از نمونه سوالات منابع جدید بوده و مطابق سال ۱۴۰۲ می باشد و بدون هیچ نگرانی با کمترین هزینه به کل سوالات عمومی و اختصاصی دبیر زبان و ادبیات فارسی دسترسی داشته باشید.

 

منابع استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ :

حیطه عمومی:

-معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

-تاریخ و فرهنگ تمدن

-تعلیم و تربیت اسلامی

-دانش سیاسی،اجتماعی و حقوق اساسی

-توانایی های عمومی ذهنی

حیطه اختصاصی:

-تعلیم و تربیت اسلامی

-اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

-راهنما و فنون تربیت

حیطه تخصصی:

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻓﺎﺭﺳﻲ۱/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۰۳۶۸

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢنگارش۱/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۰۳۷۱

-ﻋﻠﻮﻡﻭﻓﻨﻮﻥﺍﺩﺑﻲ۱/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۰۳۷۴

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻓﺎﺭﺳﻲ۲/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۱۳۶۶

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢنگارش۲/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۱۳۷۱

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻋﻠﻮﻡﻭﻓﻨﻮﻥﺍﺩﺑﻲ۲/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۱۳۷۴

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻓﺎﺭﺳﻲ۳/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۲۳۶۶

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢنگارش۳/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۲۳۷۱

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠّﻢﻋﻠﻮﻡﻭﻓﻨﻮﻥﺍﺩﺑﻲ۳/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۱۲۳۷۴

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻛﺪ/ﻓﺎﺭﺳﻲﻛﺘﺎﺏ:۷۵

-ﻓﺎﺭﺳﻲپایهﻫﻔﺘﻢ(ﺳﺎﻝﺍﻭﻝﺩﻭﺭﻩﺍﻭﻝﻣﺘﻮﺳﻄﻪ)/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱۰۱

-ﺂﻣﻮﺯﺵﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ(نگارشﻭﺍﻧﺸﺎ)پایهﻛﺪ/ﻫﻔﺘﻢﻛﺘﺎﺏ:۱/۱۰۱

-ﻛﺘﺎﺏﻣﻌﻠﻢﺁﻣﻮﺯﺵﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ(نگارشﻭﺍﻧﺸﺎ)/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۷/۸۱

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﻛﺪ/ﻓﺎﺭﺳﻲﻛﺘﺎﺏ:۸۲

-ﻛﺘﺎﺏﻣﻌﻠﻢ(ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﺗﺪﺭﻳﺲ)ﻓﺎﺭﺳﻲپایهﻧﻬﻢﺩﻭﺭﻩﺍﻭﻝﻛﺪ/ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﻛﺘﺎﺏ:۸۸

-ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱﻣﻌﻠﻢﺁﻣﻮﺯﺵﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ(نگارشﻭﺍﻧﺸﺎ)/ﻛﺪﻛﺘﺎﺏ:۱/۸۸

 

بسته دریافتی حیطه عمومی شامل چه چیزی می باشد:

بخش اول سوالات تالیفی:
۲۲۶ سوال درس تاریخ و فرهنگ تمدن “با پاسخ تشریحی”
۷۵ سوال از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام
۵۱ سوال از کتاب مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
۱۰۰ سوال از کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب
۱۳۰ سوال درس تعلیم و تربیت اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۵۰ سوال از کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی جمهوری اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۸۰ سوال از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام  “با پاسخ تشریحی”
۸۷ سوال درس معارف و اندیشه اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۲۲ سوال از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن “با پاسخ تشریحی”
۶۵ سوالات کتاب همرزمان حسین (ع) “با پاسخ تشریحی”
۱۱۹ سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی “با پاسخ تشریحی”
۶۴ سوال از کتاب  قانون اساسی جمهوری اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۲۳ سوال از کتاب  وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره) “با پاسخ تشریحی”
۳۲ سوال از کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۴۰ سوال از کتاب زن یا نیمی از پیکر اجتماع “با پاسخ تشریحی”
۸۰ سوال از توانایی‌های عمومی و ذهنی “با پاسخ تشریحی”

بخش دوم سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی:
۷۵ سوال خودآزما عمومی به صورت چهار گزینه‌ای از منابع اعلام شده از سوی سازمان سنجش سال ۱۴۰۲ “با پاسخ تشریحی”
۱۵ سوال درس تاریخ و فرهنگ تمدن
۱۵ سوال درس تعلیم و تربیت اسلامی
۱۵ سوال درس معارف و اندیشه اسلامی
۱۵ سوال دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۱۵ سوال از توانایی‌های عمومی و ذهنی

 

پکیج دریافتی حیطه اختصاصی شامل چه چیزی می باشد:

بخش اول سوالات تالیفی
۷۰۱ نمونه سوالات تالیفی از منابع اعلام شده از سوی سازمان سنجش مربوط به آزمون سال ۱۴۰۲ شامل سوالات تالیفی از دروس حیطه اختصاصی همراه با پاسخ تشریحی زیر هر سوال می‌باشد.
۱۷۷ سوال درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
۱۲ سوال از کتاب سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش “با پاسخ تشریحی”
۷۰ سوال از کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی “با پاسخ تشریحی”
۹۵ سوال از کتاب آیین‌نامه اجرایی مدارس “با پاسخ تشریحی”
۷۰ سوال درس روش‌ها و فنون تدریس
۴۰ سوال از کتاب روش‌ها و فنون تدریس (بخش ۲ و ۳) “با پاسخ تشریحی”
۳۰ سوال از کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه (فصل ۱-۳-۵) “با پاسخ تشریحی”
۸۰ سوال درس روش‌ها و فنون تدریس (مختص دبیر تربیت بدنی) جدید
۴۰ سوال از کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه اول “با پاسخ تشریحی”
۴۰ سوال از کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم “با پاسخ تشریحی”
۱۰۲ سوال درس روانشناسی تربیتی
۴۷ سوال از کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) – “با پاسخ تشریحی”
۵۵ سوال از کتاب مسئولیت و سازندگی “با پاسخ تشریحی”
۸۰ سوال درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
۴۰ سوال از کتاب اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی “با پاسخ تشریحی”
۴۰ سوال از کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (کد ۵۳/۵) “با پاسخ تشریحی”
۱۳۲ سوال درس روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری جدید
۶۲ سوال از کتاب روانشناسی رشد (اصل سوالات ۹۶ – ۱۴۰۰) “با پاسخ تشریحی”
۷۰ سوال از کتاب اختلالات یادگیری “با پاسخ تشریحی”

بخش دوم سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی:
۶۰ سوال خودآزما اختصاصی به صورت چهار گزینه‌ای از منابع اعلام شده از سوی سازمان سنجش سال ۱۴۰۲، جهت ایجاد آمادگی و کسب مهارت بیشتر داوطلبین همراه با پاسخ تشریحی طراحی شده است.
۱۵ سوال درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش “با پاسخ تشریحی”
۱۵ سوال درس روش ها و فنون تدریس “با پاسخ تشریحی”
۱۵ سوال درس روانشناسی تربیتی”با پاسخ تشریحی”
۱۵ سوال درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی “با پاسخ تشریحی”

 

 

قیمت این مجموعه “نمونه سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی” بالای ۱۵۰هزار تومان می باشد ولی ما در اینجا با توجه به نزدیک شدن آزمون قیمت ویژه ۴۴ هزار تومان به فروش می رسانیم.

 

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی در آموزش و پرورش دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

نمونه سوالات دبیر زبان و ادبیات فارسی مناسب چه کسانی هست؟

۱-کسانی که تصمیم دارند در استخدامی آموزش و پرورش قبول شوند.
۲-کسانی که فرصت کافی ندارند و میخواهند در فرصت کم از بقیه جلوتر باشند
۳-افرادی که میخواهند با هزینه کم به نتیجه عالی برسند.
۴-افرادی که وقت برایشان ارزشمند هست و میخواهند زودتر به نتیجه برسند.
دیگر نمونه سوالات را ببینید:
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.