پایان نامه بررسی شرایط پایداری در شبکه سراسری برق در هنگام بروز بحران با اعمال جزیره ای اجباری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۵ دی ۱۴۰۱
نوع فایل
Word
حجم فایل
تعداد صفحات
91
دسته بندی
تعداد بازدید
871 بازدید
۴۹,۰۰۰ تومان

پایان نامه رشته برق قدرت کارشناسی ارشد تمامی گرایش ها

بررسی شرایط پایداری در شبکه سراسری برق در هنگام بروز بحران با اعمال جزیره ای اجباری

دیگر نگران تکمیل پایان نامه کارشناسی ارشد خود نباشید

تهیه شده مطابق اصول پایان نامه نویسی دانشگاه های کشور

پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش می باشد

مروری بر نمای پایان نامه

-دارای صفحه جلد اصولی

-دارای فهرست مطالب

-دارای فهرست جداول

-دارای فهرست شکل

-دارای فهرست جداول

-فصل بندی زیبا (هر فصل مقدمه و نتیجه گیری مجزا دارد)

-دارای هدر و فوتر

 

فهرست پایان نامه

چکیده

فهرست شکل­ها

فهرست جدول­ها

فصل ۱ : مقدمه­ ای بر پایداری گذرا و جزیره­ای سازی

  • مقدمه
  • مروری بر کارهای انجام شده
  • پایداری گذرا
  • ارزیابی پایداری

۱-۴-۱- شرایط اضطراری

۱-۴-۲- روش­های مختلف در پایداری گذرا

۱-۴-۲-۱- روش­های شبیه­ سازی حوزه زمان

۱-۴-۲-۲- روش­های غیر سنتی

۱-۴-۲-۳- روش­های مستقیم نوع لیاپانوف

۱-۴-۲-۴- روش­های یادگیری خودکار

  • مقدمه­ای بر جزیره ­سازی
  • هدف پایان­ نامه

فصل ۲: امنیت سیستم­های قدرت

۲-۱-   مقدمه

۲-۲-   انرژی رسانی و مفهوم انرژی

۲-۳-   ارزیابی امنیت

۲-۳-۱- آنالیزهایی برای ارزیابی امنیت

۲-۴-   انواع پیشامدهای قابل وقوع در سیستم­های قدرت چند ناحیه­ای

۲-۴-۱- پیشامدهایی که درون هر ناحیه رخ می­دهند

۲-۴-۲- پیشامدهایی که روی خطوط ارتباطی رخ می­دهند

۲-۵-   ضرورت انجام مطالعات دینامیکی در سیستم­های قدرت

۲-۶-   انواع پدیده­ها و تقسیم بندی آن­ها

۲-۶-۱- گستره زمانی پدیده­های دینامیکی

۲-۷-   عناوین مهم در دینامیک سیستم­های قدرت

۲-۸-   ارزیابی امنیت استاتیکی

۲-۸-۱- روش وقایع خطی

۲-۸-۲- روش وقایع اتفاقی

۲-۹-   شاخص­های ارزیابی امنیت

۲-۹-۱- شاخص امنیت بارگذاری

۲-۹-۲- شاخص تعداد ادوات اضافه بار شده

۲-۹-۳- شاخص درصد بارگذاری ادوات

۲-۹-۴- شاخص­های امنیت ولتاژ

۲-۹-۵- شاخص مینیمم ولتاژ شبکه

۲-۹-۶- شاخص ماکسیمم ولتاژ شبکه

۲-۹-۷- شاخص پیش­بینی فروپاشی ولتاژ

۲-۹-۸- شاخص حداقل قطع بارمورد نیاز در انجام اقدامات اصلاحی

۲-۱۰- نتیجه­گیری

فصل ۳: تعیین گروه­ های همنوایی ژنراتوری و تهیه شاخص­های تشخیص جزیره­ای شدن سیستم­های قدرت

۳-۱-   مقدمه

۳-۲-   گروه­ های همنوایی ژنراتوری

۳-۳-   ساده­ سازی شبکه قدرت اصلی

۳-۳-۱- کاهش راس­ ها و یال­ ها در تعیین استراتژی مجزا­سازی

۳-۳-۲- ترکیب باس­ ها و تشکیل ناحیه

۳-۴-   مدها و مقیاس ­های زمانی در سیستم­های قدرت

۳-۵-   تعیین زمان نهایی برای جزیره­ای سازی سیستم­های قدرت

۳-۵-۱- شاخص ضریب سنکرونیزاسیون ژنراتورهای شبکه

۳-۵-۲- تعیین گروه­ های همنوایی ژنراتورها و بررسی یکپارچگی شبکه با استفاده از شاخص ضریب سنکرونیزاسیون ژنراتورهای شبکه

۳-۶-   مطالعه موردی

۳-۶-۱- سناریو۱- وضعیت نرمال شبکه

۳-۶-۲- سناریو۲- خروج خط ۴-۱۴

۳-۶-۲- سناریو۳- خروج خط­های ۴-۱۴و ۱۶-۱۷

۳-۶-۳- سناریو۴- خروج خط­های ۴-۱۴و ۱۶-۱۷و ۹-۳۹

۳-۶-۴- سناریو۵- خروج خط­های ۴-۱۴و ۱۶-۱۷و ۹-۳۹و ۲-۲۵و ۳-۴

۳-۷-   نتیجه ­گیری

فصل۴: استراتژی پیشنهادی جزیره­ای سازی عمدی سیستم­های قدرت

۴-۱-   مقدمه­ای بر قیود جزیره­ای سازی

۴-۲-   تشکیل جزیره­ای کنترل شده

۲-۴-۱- تصمیم­ گیری برای جزیره­سازی

۴-۳-   روش پیشنهادی

۴-۳-۱- روش­های پیشنهادی برای تشکیل جزیره­ای

۴-۳-۲- روش کار الگوریتم جستجوگر

۴-۳-۳- پیش پردازش ساختار شبکه

۴-۳-۴- اتخاذ نقاط اولیه برای جستوجو

۴-۳-۵- حرکت مورچه برای پیدا کردن جزیره­ها

۴-۴-   نتایج مطالعات

فصل۵: نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۱-   نتیجه­ گیری

۵-۲-   پیشنهادات

مراجعچکیده:

بروز اغتشاشات جدی و حوادث پی‌در‌پی در سیستم‌های قدرت می‌تواند، باعث از دست رفتن سنکرونیزم بین ماشینهای مختلف شبکه‌ شود و شبکه را از لحاظ سنکرونیزم به بخش‌های جدا از هم تقسیم نموده و سیستم را به سمت ایجاد جزیره‌های ناخواسته و کنترل نشده سوق دهد و در نهایت اگر به طور اثر بخشی بر طرف نشود، ممکن است به خاموشی سراسری ختم گردد.

جزیره‌ای سازی کنترل شده عبارت است از تبدیل شبکه‌ی قدرتی که دچار اغتشاش جدی شده، به چندین جزیره‌ی جدا از هم به منظور حفظ پایداری و جلوگیری از فروپاشی کلی سیستم قدرت. این عمل با خارج نمودن تعدادی از خطوط انتقال توسط مرکز مدیریت شبکه انجام می‌گیرد و این عمل زمانی صورت می‌پذیرد که انجام اقدامات کنترلی دیگر کارساز نبوده یا هزینه‌ی بالایی داشته باشند. از اینرو می‌توان به جزیره‌ای سازی به دیده‌ی یک روش کنترل اضطراری نگریست که البته آخرین انتخاب مرکز مدیریت شبکه خواهد بود.

با توجه به اینکه امنیت سیستم تامین برق در هر کشور یکی از عوامل مهم  می‌باشد، بررسی شرایط و اتخاذ روش‌های مناسب برای جلوگیری از خاموشی سراسری در شرایط بحران، امری ضروری می‌باشد. تشکیل جزیره‌ای کنترل شده در شبکه‌های قدرت ( جزایر قابل کنترل) جزیره‌ای سازی تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که در جزیره‌های ایجاد شده توسط آن تعدادی شرط لازم برقرار باشد، که از آن‌ها به‌عنوان قیود جزیره‌ای سازی یاد می‌شود.

روش پیشنهادی بر روی شبکه ۳۹ باس IEEE اعمال خواهد گشت. نتایج حاصل از آن می‌تواند با بکارگیری آسان و سریع بهترین سناریوی جزیره‌ای کنترل شده را متناسب با معیارهای پایداری سیستم قدرت تشخیص دهد. در این تحقیق با بررسی مراجع و تحقیقاتی که در زمینه جزیره‌ای‌سازی شبکه‌های قدرت صورت پذیرفته است، یک روش پیشنهادی در باب جزیره‌ای نمودن شبکه‌ی قدرت ارائه خواهد شد.  با توجه به اینکه هدف از جزیره‌ای کنترل شده به هنگام بروز اغتشاشات جدی، تقسیم شبکه‌ی قدرت به چندین شبکه‌ی کوچکتر می‌باشد، باید هر کدام از این شبکه‌های کوچکتر قادر به حفظ پایداری خود باشند. در نتیجه در همه‌ی این جزایر ایجاد شده، در رابطه با پایداری گذرا و بهره‌برداری حالت ماندگار، باید یک سری قیود رعایت شود( قیود جزیره‌ای سازی). همچنین باید توجه داشت که اجرای عملی سناریوهای جزیره‌ای‌سازی نیازمند رضایت تمامی معیارها می‌باشد. بنابراین الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق قادر به پیدا کردن تعداد مختلفی از سناریوهای جزیره‌ای با توجه به معیارهای مشخص شده می‌باشد. از مزایای روش پیشنهادی، می‌توان به انعطاف پذیری آن برای اجرای فرآیند شناسایی جزیره‌ای روی هر نوع سیستم قدرت اشاره کرد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری توان عبوری و متغیرهای شبکه از پخش بار DC استفاده خواهد شد. زیرا، این الگوریتم قادر به کنترل تعادل توان تولید-مصرف (که یکی از معیارهای اساسی در کنترل جزیره‌ای است) می‌باشد. روش پیشنهادی را می‌توان در یک مرکز کنترل به‌عنوان یک ابزار در شرایط اضطراری برای پیدا کردن و بهره‌برداری حالت‌های مختلف جزیره‌ای شبکه‌های قدرت به‌کار برد. پس از این که سناریوهای مختلف جزیره‌ای‌سازی توسط گروه‌های همنوای ژنراتوری تعیین شد، برای تشکیل جزیره‌ای عمدی در سیستم‌های قدرت، باید متناسب با وضعیت شبکه یکی از آن سناریوها را به‌عنوان سناریوی اصلی انتخاب کنبم. برای تحقق این امر، از الگوریتم جستجوی مورچگان بعنوان یک مکانیزم، برای جستوجوی بهترین سناریو جزیره‌ای و از معیارهای پیشنهادی به‌عنوان قیدهای اصلی در روند جستجو استفاده خواهد شد. پس از انتخاب بهترین سناریوی ممکن، خطوط مرزی مربوط به آن سناریوی جزیره‌ای خواهد شد و با خارج کردن آن خطوط در شرایط اضطراری، شبکه‌ی یکپارچه تبدیل به جزایر کنترل شده خواهد گشت، تا از فروپاشی و خاموشی سراسری جلوگیری به‌عمل آید.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.