پروژه و تحقیق آماده هشت سال دفاع مقدس به صورت word

پروژه و تحقیق آماده هشت سال دفاع مقدس به صورت ورد

قابل ویرایش بلافاصله دانلود نمائید

نمایی کلی از تحقیق:

۱-تعداد صفحات : ۳۲ صفحه

۲-به طور منظم فصلبندی و شماره گذاری شده

۳-تمام اصول تحقیق به طور کامل رعایت شده

۴-دارای تصاویر مرتبط با موضوع

 

فهرست:

چکیده

مقدمه

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

هدف کلی:

اهداف جزئی:

تعریف مفهوم ارزش

مفهوم ایثار و شهادت

رابطه ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینی

لزوم ماندگاری ارزش‌های دفاع مقدس

نهادینه کردن ارزش‌ها در بین نسل جوان

نتیجه گیری

منابع

قیمت : ۸ هزارتومان

181 بازدید